Hlavní strana

Poskytované služby

 

Provádíme revize vyhrazených elektrických zařízení a to výchozí, pravidelné i mimořádné:

- revize elektrických zařízení nízkého napětí (do 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných) v prostorech bez nebezpečí               výbuchu se specializací na průmyslové elektroinstalace v prostorách se zvýšeným  nebezpečím požáru a kontroly a                     údržbu elektrické instalace strojních zařízení.

 

- revize elektroinstalací rodinných domů, bytů, průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, úřadů, skladů a výrobních hal.

- revize elektrických přípojek nízkého napětí.

 

- revize staveništních rozvaděčů a prozatimních elektrických zařízení na stavbách a demolicích.

 

- revize systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů).

 

- revize elektro spotřebičů (spotřebiče informační techniky a spotřebiče pro domácnost, například počítače, monitory, tiskárny,        kopírky, varné konvice, chladničky atd.).

 

- revize elektro nářadí (například nářadí držené v ruce jako vrtačky, brusky, pilky atd.).

 

V souvislosti s elektro revizní činností:

- vypracováváme seznam objektů s určením revizních lhůt.

- vypracováváme plán revizí elektrických zařízení a pravidelně jej aktualizujeme.

- vytváříme evidenci elektro spotřebičů a nářadí.

- zbavíme Vás hlídání jakékoliv lhůty elektrorevizí. Měsíc před vypršením termínu pravidelné revize Vás sami kontaktujeme a na        tuto skutečnost upozorníme.

- odstraňujeme závady zjištěné pri revizích elektrických zařízení, elektroinstalací, hromosvodů, elektro nářadí a spotřebičů.

 

Dále poskytujeme:

- smluvní údržbu elektrických zařízení.

- poradenskou činnost v oboru elektro.

- služby při tvorbě protokolů o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3..

- nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi s možností provedení následné revize elektro se slevou.

- připojujeme elektrické spotřebiče, stroje a ostatní elektrická zařízení dle požadavku zákazníka.

- měření a zaznamenávání a analýzu odběrů, včetně tvorby odběrových diagramů

- záznam a analýzu kvality elektrické energie dle ČSN EN 50160

 

Při provádění revizí dbáme na bezpečnost a zaměřujeme se na pečlivé provedení elektrorevize tak, aby Vaše elektrická zařízení bylo skutečně zkontrolována.

Jsme nezávislí a našim cílem je podat objektivní zprávu o technickém a bezpečnostním stavu Vašich elektrických zařízení a tím přispívat k vysoké kvalitě pro provozovatele.

Před provedením revize elektrického zařízení se prokazujeme platnými dokumenty, které nás opravňují k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení.

                              

Působíme v oblasti Královéhradeckého a Pardubického kraje.    

 
elektrorevize, revize elektro, elektro revize, revize, elektro, revize elektroinstalace, revize hromosvodů, elektrorevize strojů, revize elektro spotřebičů, revize elektro nářadí, revize elektrických zařízení
Main page Contacts Search Contacts Search